09358159773 09903357707

برچسب: اندازه زالو

leech_1903240a

دانستنی ها

معرفی زالو

ارسال شده توسط سید میثم تقیان

زالو
زالوها کرمهایی اند که از بخشهایی تشکیل شده اند و در انتهای هر بخش از اندامشان بادکشهای مکشی وجود دارد . بدن آنها صاف است و باتوجه به اینکه ضخیم هستند گستردگی بدنشان بیشتر به چشم میخورد. اغلب تیره رنگ هستند و گاهی به

بیشتر بخوانید